Overriding ve Overloading

Override İşlemi

Override yani ezme işlemi genellikle base classta var olan bir methodun türetilen methodda tekrardan oluşturulmasıdır. Yani örnek verecek olursak:

Yukarıdaki kodda işaretli satırlara bakarsak alanHesapla() methodu baseClass ta olmasına rağmen kalıttığımız sınıfta da aynı isimde method oluşturup küpün alanını bulduk. Buradaki asıl mantık baseClasstaki alanHesapla() methodu işimizi görmediği için küpün alanını hesaplamak için yeni bir alanHesapla methodu oluşturarak üst sınıftaki methodu ezmektir.

Peki neden farklı bir isimde method oluşturmayıp üst sınıfın methodunu ezdik?

Şuan sadece iki class olduğu için methodları aklımızda tutabiliriz. Kare, küp, dikdörtgen gibi birsürü geometrik şekilleri bir baseClassta toplayıp hepsini ayrı ayrı kareAlani(), kupAlani()…. gibi farklı methodlar oluşturmamız bizim kafamızı bir hayli karıştırırdı. Bu yüzden override işlemi yaparak tek methodda istediğimiz geometrik şeklin çevresini hesapladık.

Overload İşlemi

Overload (Aşırı yükleme) işlemi ise bir methodun farklı parametreler ile birden fazla tanımlanmasıdır. Çağırırken ise kaç parametre ile çağırırsak çağırılan parametreye uygun methodumuz çağırılır.

Bir methodun aşırı yüklenebilmesi için dönüş tipinin aynı olması gerekmektedir.

Php de overloadin işlemi yapılması direk olarak mümkün değil ama overloading işlemini yapmamızı sağlayan iki adet fonksiyonumuz mevcut. Bu fonksiyonlar:

func_num_args(); // fonksiyon çağırılırken parametre sayısını geri döndürür.

Örneğin: myFunc(1,2,3,4); // 4 değerini döndürür

func_get_arg($i);  //  indisine göre parametreleri almamızı sağlar.

Bu iki fonksiyon ile overloading işlemi yapalım.

şeklinde çıktı alabiliriz.

Bu işlemi fonksiyon kullanmadan parametreleri dizi olarak göndererekte yapabiliriz ama parametre sabit 1 tane olduğu için tam anlamıyla  overloading işlemi olarak tanımlayamayız. Örneğin:

Yayınlanan PhpTakip edilen

Bir cevap yazın